GOTOVA KOŽA

Gotova koža dobiva se preradom sirove kože pomoću kemijskih preparata uslijed čega dolazi do uklanjanja dlake. Nakon kemijskog procesa radi se strojna obrada skidanja mesine s mesne strane kože, nakon čega koža ide u drugu fazu prerade, tj. štavljenje. U ovom procesu dobivamo kožu WB (Wet blue) ili, ako se štavi s prirodnim štavilima, WW (Wet white) kožu ili eko-kožu. Nakon štave, raznim mehaničkim operacijama (cijeđenje, cijepanje, struganje i dr.), koža se priprema za sljedeću fazu prerade tj. nadoštavu, gdje se raznim kemijskim preparatima djeluje na kožu (neutralizacija, bojanje, doštava, maštenje). Nakon kemijskog dijela nadoštave koža se obrađuje mehanički (izravnavanje bora, vakumiranje, sušenje), uslijed čega dobivamo krast kožu koja zatim ide u posljednju fazu dovršavanja gdje se pomoću prskanja ili nanošenja boje valjcima, apreture i lakova završava te dobivamo gotovu kožu. U ponudi imamo bogatu ponudu gotove kože za sve vrste namjena, od tapetarske i odjevne pa sve do one za izradu cipela i galanterije. Kožu je moguće izraditi prema narudžbi (prema kvaliteti, debljini, mekoći i opipu). Slobodno nam se obratite s Vašim upitom.

Certifikat